Ayvaşık Mah. 725 ada batısındaki park alanı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 725 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 07.10.2021 tarih ve 221 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2022 tarih ve 2271 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 

 17.01.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.