02.01.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 02.01.2023 Pazartesi günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4- Denetim Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Ayvaşık Mahallesi 1574 ada 1 parsel UİP tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Belediye Meclis Üyelerine 2023 yılında ödenecek huzur hakkının tespiti hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığı Ödeneği hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Zabıta memuru fazla çalışma mesai ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Belediyemiz ve yetkili memur sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 2122 ada 1 parseldeki Caminin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155045 ada 1 parseldeki 324,63 mBelediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-Milli Sporcumuz Mizgin AY'a yardım yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
15-Hemşehrimiz Süreyya ÖZKAN'ın yaklaşık 1.400 adetten oluşan Gaz Lambası koleksiyonunun bağışıyla Lamba Müzesi kurulması hakkındaki Başkanlık yazısı.
16-Sokak hayvanları şikayetleri hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.
17-Kış aylarının gelmesi ile birlikte kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızın olabileceği ihtimali düşünülerek bir çalışma yapılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun raporu.
18-İklim değişikliği nedeniyle meydana gelebilecek afet olayları karşısında ilçemizde oluşabilecek hasarların önlenmesi ve risklerin azaltılması için çalışma yapılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun müşterek raporu.
19-Beypazarı Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.