Yeşilağaç Mah. 138/69 parselde İmar Planı Tadilatı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Yeşilağaç Mahallesi, 138 ada 69 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 01.03.2021 tarih ve 53 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2022 tarih ve 2069 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 

 28.12.2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.