01.12.2022 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.12.2022 Perşembe günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Tacettin Mahallesi 2912 parselde bulunan Hazineye ait 11.484,94 m2'lik taşınmazın "kuru hububat kantarı" kurularak Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla doğrudan satın alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Beypazarı Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemizdeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yardım alan ailelerin çocuklarına kültür gezisi düzenlenmesi hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun müşterek raporu.

7-Belediyemize ait geçici hayvan barınağının incelenip araştırılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu raporu.
8-İlçemizde bulunan İlköğretim öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda broşür hazırlanması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
9-2023 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
10-İlçemiz Dibecik Mahallesi 132 ada 24 parselden başlayıp 35 parsele kadar (35 parsel dahil) olan alanda kurulacak güneş enerji santrali için muvafakat verilmesi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Jeotermal Komisyonunun müşterek raporu.