01.11.2022 tarihli Meclis Gündemi

    Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.11.2022 Salı günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2023 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulunun Arama Kurtarma Teknikleri dersi için Belediyemize ait yüzme havuzunun belli gün ve saatlerde kendilerine tahsis talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Dibecik Mahallesi 132 ada 24 parselden başlayıp 35 parsele kadar (35 dahil) olan alanda kurulacak Güneş Enerji Santrali için muvafakat verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Köseler Mahallesinde satışı talep edilen taşınmazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Belediyemiz tarafından yapılan "Güvenlik Kamera Sisteminin" Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne devri hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 2062 Ada 1 parseldeki Caminin ve 2 adet Lojmanın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.