Ayvaşık Mah. 948 ada 2 ve 3 parsellerde Uygulama İmar Planı Değşikliği

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 948 ada 2 ve 3 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 02.08.2021 tarih ve 169 sayılı UİP-06234579 PİN Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2022 tarih ve 1700 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 12.10.2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.