03.10.2022 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 03.10.2022 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Kamu Kurumlarına tahsisi yapılan taşınmazların tahsis sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Boyalı Mahallesi 105 ada 61 parseldeki Caminin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Belediyemize ait Bey-Bel şirketinin Genel Kurulunda Belediyemizi temsilen yetkili seçilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Beypazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı Hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Karakaya Sulama Tesisinin Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-Çanakkale gezisi için; Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Protokol yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Kayıtsız ve izinsiz faaliyet gösteren geri dönüşüm atık toplayıcıları hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
13-Ankara Beypazarı Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun müşterek raporu.
14-Belediyemiz yüzme havuzu giriş ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun müşterek raporu.
15-İlçemizdeki Kırsal Mahallelerin kırsal yerleşme alan sınırları hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.