Ayvaşık Mah. 394/40,41,42 parseller Parselasyon askı ilanı

23.09.2022

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık  Mahallesi, 394 ada 40, 41 ve 42 nolu parseller İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99024 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

15.08.2022 tarih ve 169 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 15.09.2022 tarih ve 2349 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 23/09/2022 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.