01.09.2022 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.09.2022 Perşembe günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere meyve bahçesinde bulunan Belediye Hizmet Binasında  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Belediyemiz bünyesinde bulunan iş makinaları ve araçların sevkiyatını yapabilecek araç alımı için İller Bankası A.Ş.'den kredi talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Fatih Cami Kuran Kursu tamir ve tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Kayıtsız ve izinsiz faaliyet gösteren geri dönüşüm atık toplayıcıları hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Beypazarı Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Belediyemiz yüzme havuzu giriş ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemizdeki organik tarım faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonunun müşterek raporu.
10-İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın okula gidecek çocukları için Belediyemizce yapılabilecek yardımlar ve 12. sınıflar için Çanakkale gezisi düzenlenmesi hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun müşterek raporu.
11-Hıdırlık rekreasyon alanında vatandaşın kullanımını gerektiren eksikliklerin araştırılması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.
12-Giysi pazarında bulunan esnafların talepleri hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
13-İlçemiz Kuyucak Mahallesi dışında kalan diğer kırsal mahallelerin kırsal yerleşme alan sınırlarının değerlendirilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun raporu.
14-İlçemiz Kozalan Mahallesi 113 ada 74, 81, 419, 420, 421, 422, 423 parsellerde ilave imar planı yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
15-İlçemiz Kozalan Mahallesi 113 ada 345, 346, 347, 348 parsellerde imar planı yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
16-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1852 ada 4 parsel imar plan değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.