01.08.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.08.2022 Pazartesi günü saat 16:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1685 ada kuzeyinde yer alan park alanında trafo tahsis talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Kozalan Mahallesi 113 ada 74, 81, 419, 420, 421, 422, 423 parsellerde ilave imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Kozalan Mahallesi 113 ada 345, 346, 347, 348 parsellerde imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1852 ada 4 parsel imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Hacıkara Mahallesi Mehmetçik Sokak 14/1 adresinde bulunan Belediyemize ait kapalı yüzme havuzunun tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 8 parseldeki 1,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1297 ada 6 parsel üzerinde bulunan inşaatın kanalizasyon bağlantısı için Mülkiyeti Belediyemize ait 402 ada 75 parselden geçiş muvafakati verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 701 ve 704 ada arasındaki spor alanı plan değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
12-İlçemizde aşırı yağışların tarım alanlarına etkisinin araştırılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonunun müşterek raporu.
13-Atık yönetimi konusunda İlçemizdeki toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışma yapılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
14-Kurban Bayramı süresince İlçemizde yardıma muhtaç ailelere Belediyemizin yapacağı yardımların ve çalışmaların araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
15-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 2095 ada 1 parselde bulunan 28 ve 29 numaralı bağımsız bölümlerin tahsisi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun müşterek raporu.
16-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
17-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1930 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 3.665,00 m2 hissenin hissedara satışı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.