01.07.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.07.2022 Cuma günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Modern ve Teknoloji Odaklı Entegre Fide Üretim Tesisi ve Çiftçi Bilgilendirme Projesinin Ankara Kalkınma Ajansına sunulması iş ve işlemleri için personel görevlendirilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemizde Kırsal Mahallelerde tanınacak muafiyet ve indirimler hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1716 ada 1 parselde Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin yağmur suyu hattı için geçiş muvafakatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Yüksekkaldırım Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması hakkındaki Mimari ve Estetik Komisyon raporu.
9-İlçemizde özellikle turizmin olduğu bölgelerde ve konut bölgelerinde ilaçlama tedbirlerinin alınması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
10-İlçemizdeki İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinin Belediyemize ait seralarda gezdirilmesi hakkındaki Eğitim, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonlarının müşterek raporu.
11-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İNCE'nin İlçemizde bulunan bir sokağa isminin verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
12-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1930 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 3.665,00 m2 hissenin hissedara satışı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.