Ayvaşık Mah. 394 ada 40, 41, 42 parseller ile 1 ada 17 parsel uygulama imar planı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 394 ada 40, 41 ve 42 parseller ile 1 ada 17 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.10.2021 tarih ve 211 sayılı UİP-06012698 PİN Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2022 tarih ve 1180 sayılı kararı ile onaylanmıştır.


 21.06.2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.