01.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

26 Eylül 2019

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 01.10.2019 Salı günü saat 18:00' de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4- 2020 Mali Yılı Bütçesi hk.
5-Belediye hizmet binasının bir kısmının Kütüphane olarak kullanılması amacı ile tahsisi hk.
6-02.09.2019 Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi hk.
7-Kozalan Mahallesi Köy yerleşim alanı hk.
8-Kurtuluş Mahallesi 609  adanın güneyi trafo tahsisi hk.
9-Hacıkara Mahallesi 1619 adada yer alan parktan trafo alanı tahsisi hk.
10-Kırbaşı Mahallesi 403 parsel GES İmar Planı hk.
11-Bina güvenliği tespiti hk.(Komisyon Raporu)
12-Beypazarı Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Tembihname taslağının görüşülmesi hk.(Komisyon Raporu)