04.11.2019 Tarihli Meclis Gündemi

30 Ekim 2019

1- Açılış ve yoklama.
2- 01.10.2019 tarihli Olağan ve 18.10.2019 tarihli Olağanüstü Meclis toplantı tutanağı hk.
3- Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4- İlçemiz Ayvaşık Mahallesi TOKİ Evleri K2-3 Bloklarda bulunan 10 ve 11 nolu bağımsız bölüm satışı hk.
5- İlçemiz Başağaç Mahallesi 1910 ada 3 nolu parselin satışı hk.
6- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 477 ada 53 nolu taşınmazın müze olarak kullanılması hk.
7- İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1289 ada 15 parseldeki 4,00 m2 hisseli arsanın satışı hk.
8- Belediyemizce üretilen hizmetlere ait ücret tarifeleri hk.
9- Belediyelerin kamu hizmetine tahsis edilmiş mal ve gelirleri hk.
10- Erzincan Refahiye İlçesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hk.
11- İlçemiz Kozalan Mahallesi köy yerleşim alanı hk.(Komisyon Raporu)
12- Sebze ve Meyve Pazar yerinin taşınması hk.(Komisyon Raporu)