03.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

28 Şubat 2020

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 03.03.2020 Salı günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mah. 155101 ada 1 parselin (imar planında spor tesisi alanı olarak ayrılan parsel) takası hk.
5-İlçemiz Fasıl Mah. 109 ada 45 parsel(175,24 m2 arsa) ve 109 ada 46 parselin(81,17 m2 arsa) satışları hk.
6-İlçemiz Kurtuluş Mah. 1342 ada 3 parseldeki Belediyemize ait 130,00 m2 hissenin satışı hk.
7-04.08.2014 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararının iptali hk.
8-Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi hk.
9-Zemin Kat Kullanımı hk.(Onaylı İmar planında konut alanı olarak ayrılmış alanlarda zemin katları konut haricinde faaliyette bulunması hk.)
10-İlçemiz Akçalı Mah. 103 ada 3 parsel imar planı hk.
11-Nijerya Federal Cumhuriyeti Akwa Ibom Eyaleti ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hk.
12-Çanakkale İli Çan İlçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hk.
13-2020 Ücret tarifelerine ek yapılması hk. (Komisyon Raporu)
14-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkii KDGPA imar planı hk. (Komisyon Raporu)