09.05.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 09.05.2022 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2021 Mali Yılına ait gelir ve gider kesin hesabı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Norm Kadro ihdas işlemi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155101 ada 1 parsel, 155092 ada 1 parsel ve 155091 ada 1 parsellerde uygulama imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Dikmen Mahallesi mevcut anayolun oluşması hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Beypazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-3402 Sayılı Kadastro Kanunun Ek 5. maddesi kapsamındaki çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi veya satışının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Kırbaşı Mahallesi 129 ada 2 parselin "Mahalle Konağı/Kültürel Tesis" yapılması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz Başağaç Mahallesi 155175 ada 15 parsel 4745,15 m2 ticari arsa, 155176 ada 9 parsel 2386,33 m2 ticari arsa, 155175 ada 12 parsel 345,24 m2 hisseli ticari arsaların satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Beytepe Mahallesi 360 ada 11 parsel 2.kat 4 numaralı dükkanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Beytepe Mahallesi 360 ada 9 parsel 2.kat 6, 7 ve 8 numaralı dükkanların satışı hk.
15-Belediyemizin Ramazan ayında yaptığı sosyal yardım hizmetleri hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
16-İlçemizde Kurtuluş Mahallesinde ismi olmayan sokakların belirlenmesi hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu Raporu.
17-İlçemizde bulunan meyve ağaçlarının aşılanması ile verimliliğin artırılması ve bu konuda vatandaşlarımızın teşvik edilmesi hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonunun müşterek raporu.
18-İlçemiz Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Meydanının mimari ve estetik açıdan incelenmesi hakkındaki Mimari Estetik Komisyonu Raporu.
19-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 626 ada 14 parsele cephe olan sokağa isim verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.
20-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1716/1-2 parsellerde uygulama imar planı değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
21-2022 Yılı kazı izin ve ruhsat bedelleri hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
22-Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik taslağı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.