04.04.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 04.04.2022 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hıdırlık Sosyal ve Kültür Tesislerinde toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2021 Mali Yılı Denetim raporu hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Belediye Encümeni üyeliği seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İhtisas Komisyonları seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 626 ada 14 parsele cephe olan sokağa isim verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1716/1-2 parsellerde uygulama imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-2022 yılı kazı izin ve ruhsat bedelleri hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-Mamak Belediyesinin Belediyemizden fide teminine ilişkin talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemizde tarımın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla, çiftçi ve üreticilerimize %50 hibeli fide desteği hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-01.02.2022 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılan taşınmazların Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hizmet standartlarına uygun hale getirilmesi için gereken bakım, onarım ve tamiratların Belediyemiz tarafından yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-İlçemiz Akçakavak Mahallesinde bulunan kum ocağının işletmesinin rödövansı(kullandırılması) hakkındaki Başkanlık yazısı.
15-İlçemiz Gürsöğüt Mahallesi 4183 parselin Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
16-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 155009 ada 3 parsel üzerinde bulunan binadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı bağımsız bölümlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne taşınmaz satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
17-İlçemiz Macun Mahallesi 137 ada 47, 48 ve 49 parsellerin satışı hk.
18-2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
19-2000 Yılında Beypazarı’nda yapılan restorasyonlar hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
20-İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, Beypazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kurulması hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu rapou.
21-2022 yılı Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonlarının müşterek raporu.
22-Belediyemiz tarafından uçurtma şenliği düzenlenmesi hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının müşterek raporu.
23-Kitap ve Kültür Günleri düzenlenmesi hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonlarının müşterek raporu.
24-2022 Mali Yılı ücret tarifelerine ek yapılması hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonlarının müşterek raporu.