03.01.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 03.01.2022 Pazartesi günü saat 16:00'da covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Denetim Komisyonu Üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Belediye Meclis Üyelerine 2022 yılında ödenecek huzur hakkının tespiti hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığı Ödeneği hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Zabıta memuru fazla çalışma mesai ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Belediyemiz ve yetkili memur sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Tahir Mahallesi 1345 parselde bulunan 580,00 m2 arsanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz Tahir Mahallesi 1346 parselde bulunan 641,00 m2 arsanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1680 ada 4 parselde bulunan bodrum kat 22 ve 23 numaralı dükkanların satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-Denizli İli Buldan İlçesi ile Kardeş Kent olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
15-Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne yardım yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
16-Milli Sporcumuz Mizgin AY'a yardım yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
17-İlçemizde bulunan bir sokağa veya yapıya "Sezai KARAKOÇ" isminin verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
18-"Baha TEKİN" isminin ilçemizde bulunan bir sokağa isminin verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
19-Hacılar Köprüsü Sokak isminin "Çayırlıoğlu Sokak" olarak değiştirilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
20-
Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  taslağının görüşülmesi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
21-Kömür yardımı yapılması hakkındaki Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonlarının müşterek komisyon raporu.
22-İlçemizde kış aylarında yaya trafiği için Belediyemizce yapılabilecek iyileştirmelerin araştırılması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
23-İlçemizde kış aylarında turizmin verimli geçmesi araştırma yapılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
24-İlçemizde bulunan jeotermal kaynak sularının kış döneminde sebze üretiminde yaşanabilecek don olaylarına karşı kullanılabilirliğinin araştırılması hakkındaki Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun müşterek raporu okundu.
25-İlçemizdeson birkaç yıl içerisinde sosyal hizmet ve yardım taleplerinde farklılıklar oluşup oluşmadığının araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
26-İlçemizdeki İstiklal Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması hakkındaki Mimari Estetik Komisyonu Raporu.