01.10.2021 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.10.2021 Cuma günü saat 18:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1685 ada kuzeyinde trafo yer talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 725 ada batısında trafo yer talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 31 parseldeki 69,00 m2 Belediye hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Dağşeyhler Mahallesi 106 ada 1 parsel 2.760,71 m2 bahçenin satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Başağaç Mahallesi 155264 ada 1 parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesi hakkındaki Başanlık yazısı.
10-Belediyemiz ile Polatlı Belediyesi arasında mülkiyeti Belediyemize ait Kırşeyhler Mahallesi 62 nolu 48.680,00 m2 kıraç tarla vasıflı taşınmazın 30.000,00 m2'lik kısmının ortak projelerde kullanılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-02.08.2021 tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararının düzeltilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155077 ada 1 ve 3 parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu Raporu.
13-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 394 ada 40, 41, 42 parseller ile Ayvaşık Mahallesi 1 ada 17 parselde imar planı yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon Raporu.
14-Gazi ve Şehit ailelerine destekte bulunulması hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu.
15-Belediyemiz Bünyesinde merkezi bir alanda bir eğitim ve öğretim kurumunun hayata geçirilmesi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu.
16-İklim değişikliklerinin İlçemizdeki tarım faaliyetlerine etkisinin araştırılması hakkındaki Jeotermal Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun müşterek komisyon raporu.
17-İlçemizdeki toplu taşıma araçlarında pandemi döneminde, hijyen konusunda ne şekilde tedbirler alındığının araştırılması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
18-İlçemiz Çınar Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması hakkındaki Mimari Estetik Komisyonu raporu.
19-Engelli vatandaşlarımıza Belediyemiz olarak yapılabilecek hizmetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
20-Turizm sezonunun pandemi döneminden dolayı nasıl geçtiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.