03.09.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 03.09.2021 Cuma günü saat 18:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155077 ada 1 ve 3 parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 394 ada 40, 41, 42 parseller ile Ayvaşık Mahallesi 1 ada 17 parselde imar planı yapılması hk.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıkara Mahallesi 155009 ada 3 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 227 ada 15 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Maliye Hazinesine ait hisse ile Belediyemize ait hisselerin trampa(takas) işlemi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Milli Sporcumuz Mizgin AY'a destek olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz merkez Mahallelerde yapılacak olan inşaatlara yapı ruhsatı verilmesi aşamasında yeraltı çöp konteyneri yeri ayrılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
13-İlçemizde jeotermal ile tarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için araştırma yapılması hakkındaki Jeotermal Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun müşterek raporu.
14-Okullarımızda eğitim dönemi bittiğinden dolayı ilçemizde bulunan bütün okulların dezenfeksiyon işleminin yapılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu.
15-LPG satışı yapan işletmelerin kiraları hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
16-İlçemizde yaz aylarında turizm sezonunun açılması ile esnafımızın hijyen kurallarına dikkat edip etmediklerinin araştırılması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun raporu.
17-Şehit yakınlarının ziyaret edilmesi hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun raporu.
18-İlçemizde bulunan Develik Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması hakkındaki Mimari ve Estetik Komisyonu raporu.