Ayvaşık Mah. 943/3 nolu parselde imar planı değişikliği

05/082021

    İlçemiz Ayvaşık mahallesi 943 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 04.01.2021 tarih 16 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 25.05.2021 tarih 949 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
        Yazımız ekinde gönderilen plan değişikliği krokisinin Belediyemiz ve muhtarlığınız ilan panolarında bir ay süre ile askıya çıkartılması ve askı süreci içerisinde imar planına itiraz gelmesi durumunda Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi hususunda;
        Bilgi ve gereğini rica ederim.