URUŞ MAHALLESİ

Uruş ismi, Osmanlı'da Uluç Bey veya Oruç Bey isminde bir subaşının, bu beldeye yerleşmesi ve tımarlı sipahilerinin burada konaklamasıyla, bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Halkı Türkmen Oğuz olup, Üreğil boyundan geldiği tahmin edilmektedir. Oruç ismi zaman ile Uruş'a dönüşmüştür.

URUŞ CAMİ: Uruş Cami yani Cami-i Kebir, Uruş Beldesi Camiler Sokak üzerindedir.

1871 yılında yapılan cami, bir deprem ve yangın sonrası hasar görür 1944 yılında tekrar inşa edilmiştir. Dikdörtgen formda taş, tuğla, kireç harcı, ahşap ve alçı malzemeden, kırma çatılı inşa edilmiştir. Caminin iç süslemeleri dikkat çekicidir.