KUYUMCUTEKKE MAHALLESİ

YAĞMUR TÜMÜLÜSÜ: Yağmur Kayası Tümülüsü, Kuyucutekke Köyüne 2-3km uzaklıkta yol kenarındadır.

Tümülüs Bilgileri: Yağmur Kayası Tümülüsü kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. SİT kalkanına rağmen halen koruması olmayan bir tümülüsümüzdür. Tümülüs Koruma Kurulu Kararıyla 1984 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
KARADAVUT TÜRBESİ: Karadavut Türbesi, Kuyumcutekke Köyünde, köyün camisinin avlusundadır. Kuyumcular, Oğuzların, Bozok Koluna mensup Avşar Boylarındandır.

Hacı Bayram-ı Veli halifelerindendir. Fatih Dönemi alimlerinden Kara Davut Mehmet Efendi olduğu söylenmektedir. Ama türbe içindeki bir yazıtta “Merhum Karadavut Türbesi 1453 Kuyumcutekke Köyü” yazısı okunmaktadır. Türbe düzgün kesme taştan, kareye yakın dikdörtgen planlı, kubbeli inşa edilmiştir. Kubbesi kurşun kaplamadır. Türbede sekiz sanduka vardır. Küçük olanlar 5 tanedir ve çocuklara aittir. Üç büyük sandukadan biri Karadavut’a diğer ikisi ise ailesinden kadınlara aittir.

Türbe özellikle hayır duası için ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir. Sandukaların üzerine şifa bulmak amacıyla çocuk giysileri ve eşyaları bırakılmaktadır.
TEKKE TÜRBESİ: Tekke Türbesi, Kuyumcutekke Köyündedir. Tekke Türbesinde kim medfundur bilinmiyor. Türbenin varlığını merhum hocamız Hikmet Tanyu’nun kitabından öğreniyoruz. Hakkında herhangi bir başka bilgi yoktur.
DİREK ZİYARETİ: Direk Ziyareti, Kuyumcutekke Köyünün camisindedir. Cami tarihi nitelik taşımaktadır. Kuyumcutekke Köyünün camisinde bulunan iki ahşap direk ziyaret edilmekte ve ilginç ritüeller uygulanmaktadır. Direklerin altında bir dedenin medfun olduğuna inanılmaktadır.
Ziyaret köyün camisinde bulunan iki ahşap direktir. Direkler bir insanın geçebileceği kadar yan yanadır. Dileği olanların bu direklerin içinden geçebilirse dileklerinin olacağına inanılır. İş arayanlar, hastalar, başka değişik dilekleri olanlar koyun, sığır, horoz gibi adaklarını adayıp direklerin arasından geçer. Mum adağında bulunanlar direklerin dibine adağını adar.
Direklerden geçenler abdestsiz olamaz. Eğer günahkarsa da direklerin arasından geçemez.