KÖSELER MAHALLESİ

İMİRZE DEDE TÜRBESİ: İmirze Dede Türbesi, Köseler Köyü mezarlığındadır.

Köseler Köyünün manevi lideri olan İmirza Baba veya İmirze Dede’nin kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Türbe yığma taşa ve betonarmeden, kubbeli olarak inşa edilmiştir. İmirze Baba sığırlarına tomruk çektirirmiş. Köye yakın bir yokuşta sığırlar tıkanmış, tomruk ağır gelmiş, çekemez olmuşlar. İmirze Baba tomrukları sırtladığı gibi köye kadar taşımıştır.