KIZILCASÖĞÜT MAHALLESİ

KIZILCASÖĞÜT YERLEŞİMİ: Yerleşim, Kızılcasöğüt Köyü sınırlarında Ören Mevkiindedir.

Yerleşim Bilgileri: Envanter sitesinde Ören Yerleşimi olarak anılan yerleşim, köyün 1 km kuzeybatısında Ören Mevkiindedir. Yerleşimin doğusunu Bilal Deresi, batısını ise bir kuru dere sınırlamaktadır. Yerleşim üzerinde yapılan bağcılık ve diğer tarım faaliyetleri yerleşimi tahrip etmektedir. Alanda seramik kırıntıları ve pitos parçaları dikkati çekmektedir. Kızılcasöğüt Yerleşimi Koruma Kurulu Kararıyla 2000 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.