KIRŞEYHLER MAHALLESİ

KIRŞEYHLER YERLEŞİMİ: Kırşeyhler Yerleşimi, Kırşeyhler Köyü Kırşeyhler Yaylası Kavaklık ve Tatlıpınar Mevkilerindedir.

Yerleşim Bilgileri: Envanter sitesinde Roma ve Bizans Dönemi Dönemleri Yerleşimi olarak anılan yerleşim, ortasından dere geçerek bölünen oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Kavaklık mevkiinde bulunan eğimli arazide bol miktarda seramik kırıntısı gözükmekte ve bu alan kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Kavaklık alanındaki orijinal kayalıklar işlik amacıyla kullanıldığı düşünülen oyuklara sahiptir. Tatlıpınar Mevkiinde yine işlik amaçlı kaya oyukları, yine bol miktarda Roma ve Bizans Döneminden kalma seramik kırıntısı göz çarpmaktadır. Kırşeyhler Yerleşimi Koruma Kurulu Kararıyla 2007 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. Ayrıca MÖ.300 yılların buluntusunu veren Kızlar Kayası, Adak Çalısı, Tavşan Kayası ve Koçcağız Mevkileri bulunmaktadır.


ŞIHLAR TÜRBESİ: Şıhlar Türbesi, Kırşeyhler Köyünün mezarlığındadır. Köyün ilk adı Şıhlar’dır. Mezarlıkta medfun yatırlardan dolayı bu adı almıştır. Daha sonra bölgenin arazi yapısından dolayı Kırşıhlar ve en son olarak Kırşeyhler adını alır.

Şıhlar Türbesinde kim medfundur bilinmiyor. Bu zat(lar)ın köyün kurucusu olduğu düşünülmektedir. Başka bir kaynağa göre türbede Seydi Yusuf medfundur. Türbe kare planlı, üzeri sactan damla örtülmüş, betonarmeden sade bir türbedir. Kırşeyhlerin manevi lideri konumundaki evliya hayır duası ve değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.