KARAÖREN MAHALLESİ

SAZAKDAMI YERLEŞİMİ: Sazakdamı Yerleşimi, Karaören Köyünün 1km kadar kuzeydoğusunda, Katranlı Tepenin güneyinde kalmaktadır. Karaören’in adı eskiden Karaviran’mış.

Yerleşim Bilgileri: Sazakdamı Yerleşimini bir yamaç yerleşimi olarak nitelemek mümkündür. Yerleşim yanında bulunan taş ocağı sebebiyle yerleşim yeri tam olarak tespit edilememiştir. Sazakdamı Yerleşimi seramik kırıntılarının yayılımına göre belgelenip Koruma Kurulu Kararıyla 2003 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.