İNCEPELİT MAHALLESİ

İNCEPELİT KALINTILARI: Köyün içinde Roma Dönemi tekil buluntu malzemeler bulunmaktadır.

İNCEPELİT KALESİ: İncepelit Kalesi, İncepelit Köyünün 2km kadar güneyinde, Süvari Çayı ile Batak Çayı arasındaki yükseltide, Kümbet Mevkii olarak anılan yerdedir.

Kale Bilgileri: Envanter sayfasında Kale Öreni olarak anılmaktadır. Bu tepe üzerinde yaylayı kademeler halinde kullanarak bir ören yeri oluşturulmuştur.

Örenin Kümbet denilen ve bir Höyük gibi duran, İncekaş denilen yıkıntılar ise antik şehre giden yolu kapatmış, sur kalıntısıdır. Yine kaçak kazıların en çok buraya tahrip ettiği görülmüştür. Bu kaçak kazılarda bazı duvar kalıntıları Gordion şehri Frig Duvarlarına benzemektedir. Adaviran Köyünün arazisine denk gelen ve mevcut kalenin güney doğusunda kalan bir başka sur kalıntısı da dikkati çekmektedir. Her iki sur duvarı arasında ören yeri mevcut olup, yaklaşık 100 binanın temeli bu örende gözükmektedir. Bu alanda toplanan yüzey seramik parçalarına göre Kale-Ören Eski Hitit ve Erken Frig Döneminde iskân görmüştür. İncepelit Kale Öreni Koruma Kurulu Kararıyla 1996 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.