DİKMEN MAHALLESİ

DİKMEN HÖYÜK: Dikmen Höyük, Dikmen Köyüne 7-8km mesafede Höyük Mevkii olarak adlandırılan yerdedir.
Höyük Bilgileri: Dikmen Höyük ova ortasında 50-60 m. çapında, 20 m. yüksekliğindedir. Tepe üzerinde derin bir kaçak kazı çukuru olan höyükte, ele geçen seramik kırıntılarına göre höyük İlk Tunç Çağı ve Klasik devirlerde iskân görmüştür. Yine höyük yakınında bulunan bataklık alan ve batısında bulunan alan Bizans Döneminde yerleşim gördüğüne dair bulgular vermektedir.

Höyük hakkındaki ilk bilgi Tahsin Özgüç tarafından verilmiş ve höyükte bulunan bir tunç mühür hakkında bilgiler verilirken höyüğün yeri hakkında bir bilgi verilmemiştir. Bu mührün benzerleri Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı yerleşmelerinde ele geçmiştir. Dikmen Höyük 1983 yılı Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

DİKMEN KALE: Dikmen Kale, Dikmen Köyünün 750mt kuzeydoğusunda 100mt yüksekliğinde konik bir tepenin üzerindedir.

Kale Bilgileri: Dikmen Kale yaklaşık 20-25km’lik bir mesafeyi gözetleyen konumdadır. Kale 200mt lik bir alanı kaplamakta, üç burcu bulunmakta, ortalama duvar kalınlığı 2,20m’ye sahiptir. Çokgen taşlar kabaca işlenerek, harçsız olarak kale inşa edilmiştir. Galat Kalesi olup, Helenistik Dönemde de iskân görmüştür. Kalenin 1km kuzeyinde kayaya oyma mekanlar bulunmaktadır. Bunlar kilise ve yer altı şehridir. Kirmir Çayı vadisinde birçok örneğine rastlanmaktadır.