BAĞÖZÜ MAHALLESİ

BAĞÖZÜ KAYA YERLEŞİMİ: Yerleşim, Bağözü Mahallesinin 1,5 km güneybatısında yer almaktadır.

Yerleşim Bilgileri: Elmabeli Deresinin batısında bulunan bir kuru dere yatağının hemen kenarında mahalleyi gören bir konumda kayaya oyulmuş bir yerleşimdir. Yer altı kenti görünümündeki bu yerleşimin odaları yan yana ve arka arkaya sıralanmış şekildedir. Odalar içten birer kapıyla birbirine bağlanmakta ve odalarda çeşitli boyutlarda nişler bulunmaktadır. Bu yerleşimin hemen yanında yine kayaya oyulmuş küçük bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kemerli bir kapıyla girilen kilisenin daire şeklinde bir kubbesi mevcuttur. Toprak kaymaları sonucu bir çoğunun ağzı kapanmış başka kaya yerleşimlerinin varlığı tespit edilmiştir. Ele geçen seramik parçalarına göre yerleşim Bizans Dönemine tarihlenmektedir.

Bağözü Kaya Yerleşimi 2011 yılı Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

BAĞÖZÜ ESKİ CAMİ: Bağözü Eski Cami Bağözü Mahallesi merkezindedir. Cami küçük kalınca yeni cami yapılmış ve bu yüzden harap duruma gelmiştir. Yığma ve kesme taştan, ahşap ve kireç, alçı kullanılarak inşa edilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı düşünülmektedir. Sadece bir duvara ayakta kalmış, harap bir durumdadır.
NECMETTİN KÜBRA TÜRBESİ: Necmettin Kübra Türbesi, Bağözü Mahallesindedir. Necmeddin-i Kübra asıl adı Ahmed olan 13. yüzyılda yaşamış alim ve veli zatlardan biridir. Mezarı Türkmenistan’nın Köhneürgenç Şehrindedir. Bağözü Mahallesinin eski adı Zeyve’dir.(9) Daha sonra Zaviye ve bugünlere Bağözü olarak gelmiştir. Burada kurulan zaviyede hizmetlerini sürdürmüş, saygı duyulan bir zat olduğundan Mahallenin ismi de bu zaviyenin adıyla anılmaya başlamış olabilir. Zaviyeden günümüze ulaşan herhangi bir yapı kalıntısı kalmamıştır. Türbenin durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Türbe değişik dilekler için ziyaret edilmektedir.