AKÇALI MAHALLESİ

AKÇALI TARİHÇESİ: Osmanlı Döneminde Sipahi hassı olan bir köydür. Adı Kemerez, Yemere, Gemere, Bazarcık ve Çayada adlarıyla anılmaktaydı.