ADAÖREN MAHALLESİ

ADAÖREN ANLAMI: 1573 kayıtlarında Ahmedviran ve Adaviran olarak geçmektedir. Kirmir Çayı’nın oluşturduğu vadi yanındadır. Kirmir Çayının antik adı Siberis’dir. (5)
ADAÖREN KALESİ: Adaören Kalesi, Adaören Köyünün 2,5km güneybatısında Kirmir Çayının üç yönden çevrelediği bir yarımada üzerindedir. Kale Adaören Köyüne yakın olmasına rağmen Dibecik Köyü sınırlarında olabilir.

Adaören (Tabanlıoğlu) Kalesi
Adaören Kalesi Bilgileri: Tabanlıoğlu Kalesi, Sedkaşı Kalesi, Gavur Kalesi ve Peium(6) olarak da anılan kalenin güneydoğu ucu hariç diğer tarafları uçurumdur. Yanından geçen Kirmir Çayı kalenin korunması için doğal bir korunma oluşturmuştur. Kale girişinde harap olsa da günümüze kadar gelen iki altıgen planlı kule bulunmaktadır. Kale ve kuleler kesme taştan kuru örgüde inşa edilmiştir. Kulelerde Bizans Dönemi devşirme malzemeler dikkati çekmektedir. Kale duvarları yer yer harç kullanılarak moloz taşlardan inşa edilmiştir. Kale içinde bazı yapı kalıntılarının temelleri görülmektedir. Kalenin Roma Döneminde inşa edildiği ve diğer dönemlerde de onarım görerek varlığını sürdürdüğü düşünülmektedir. Kale
günümüzde kaçak kazı faaliyetleriyle tahrip edilmektedir. Adaören Kalesi Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
ADAÖREN NEKROPOLÜ: Adaören Nekropolü, Ankara İli, Beypazarı İlçesi Adaören Köyünün kuzeybatısında yer almaktadır.

Adaören Nekropolü Bilgileri: Nekropolis Alanı 280x140m ölçülerinde olup, batısından taşlık bir yolla kesilmektedir. Nekropolis alanı kaçak kazılarla tahrip edilmektedir. Adaören Nekropolü Koruma Kurulu kararıyla 1997 yılında 3.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

ADAÖREN ZİYARETİ: Adaören Ziyareti, Ankara İli Beypazarı İlçesi Adaören Köyünün içindedir. Köyün içinde etrafı derme çatma bir duvarla çevrili, içinde ağaçlar olan bir ziyarettir.
Değişik dilekler için Adaören vatandaşları tarafından ziyaret edilmektedir.