Geri Mahalleler / Detay
YUKARIULUCAK MAHALLESİ

Köyün eski adı Kayı Ovasından adını almaktadır ve Kayovası’dır.