Geri Duyurular / Detay

İnözü vadisi 2.etap İnözü vadisi 2.etap, 1/5000 ve 1/1000 KAİP İtiraz değerlendirmesi

26 Eylül 2018

 T.C.

            BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İNTERNET İLAN DUYURU FORMU

 

                                                                                                                      Tarih:26/09/2018

 

 

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

Duyuru Konusu                    : Ankara ili, Beypazarı ilçesi, II. Derece doğal sit alanı, İnözü vadisi 2.etap İnözü vadisi 2.etap, 1/5000 ve 1/1000 KAİP İtiraz değerlendirmesi

 

 

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, 2.derece doğal sit alanı, İnözü Vadisi 2.etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı itiraz değerlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.08.2018 tarih ve 150068 sayılı Bakanlık Olur’u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.Maddesi uyarınca onanmıştır.

 

26.09.2018 tarihinden itibaren 1(bir) ay süreli askı ve ilana alınmış olup, 26.10.2018tarihine kadar askıda kalacaktır.

 

 

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 26.09.2018 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 26/10/2018 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.