Geri Duyurular / Detay

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29.04.2020 Tarih ve 2020/27 Sayılı Kararı

30 Nisan 2020

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

Giriş-çıkış ve bazı yaş grupları için sokağa çıkma  kısıtlamasına gidilen İlimizde, alınan tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bu kapsamda;

1-  30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

 

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

  1. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,
  2. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal  ve manava gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,
  3. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı olmasına,
 1. 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olmalarına,

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

 1. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin

faaliyetleri yürüten işyerleri,

 1. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
 2. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
 3. Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
 4. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

 1. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

 1. İlimizde faaliyet gösteren  makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, yem fabrikaları, firmalar adına süt toplama faaliyetinde bulunanlar ile kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ve bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
 1. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
 2. Oteller ve konaklama yerleri,
 1. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
 1. Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
 2. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
 3. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,

 

 

p)Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri (Araç plakası,  çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilecek, liste ve/veya görev belgesininin kurum yetkilisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)   

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

         s)MSB ve Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesisler ile bu kurumların tedarikçileri ve  bu alanda stratejik üretim ve hizmet sunan fabrika, kurum ve kuruluşlar,

        ş)  (ı), (i), (l), (o), (s) fıkraları kapsamında olup, OSB’lerde  faaliyet gösteren işletme/firmalar OSB Bölge Müdürlüklerinden, (i) fıkrası kapsamında olup OSB dışında faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri İlçe Tarım Müdürlüklerinden, OSB dışında faaliyet gösteren diğer işletme/firmalar ise kayıtlı oldukları odalardan alacakları bu maddeler kapsamına girdiklerine dair belgeleri ve  çalışmasına izin verilen işyeri, işletme ve kurumların araç plakası, şoför iletişim bilgisi, çalışacakların listesi vb. bilgileri dijital ortamda tek veya topluca (OSB ve Odalar tarafından) faaliyette bulundukları yer ilgili kolluk birimine bildirilmesine, (Liste ve/veya görev belgesininin ilgili firma yöneticisi onaylı bir nüshası yol kontrol noktalarında ibraz edilmek üzere yanlarında bulundurulacaktır.)

 

 3­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

 1. Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve

Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

 1. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
 2. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 1. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 2. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
 3. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları,

 1. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

         ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom, alçı, tuğla vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, (Bu kapsamda olan işletmeler de 2. maddenin (ş) fıkrasında belirtilen yöntemle bildirimde bulunacaklardır.)

 1. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

 1. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, 
 1. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
 2. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını

karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

 1. Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
 1. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 2. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

 • İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

          p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler için oturdukları ilçe sınırları içerisinde kalan tarla, bağ ve bahçelerinde zorunlu  çalışması  gerekenler, (Sosyal mesafe, izolasyon şartlarına uymak ve ikametlerinden gidiş-gelişle sınırlı olmak kaydıyla)

 1. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
 2. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

 1. Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler, kasaplar ve bakkallarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler, kasaplar ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
 2. Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan

patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

                   ü) 2. Maddenin (ı) ve (m) fıkraları kapsamında çalışmasına izin verilen işyerlerine hazır beton temini ve naklinde kullanılan araçlar ile bu kapsamda çalışanlar,

      Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

 

4-DİĞER HUSUSLAR

a) Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacaktır,

 b) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşlarımızın şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler Cuma günü 07.00--20:00 saatleri arasında, haftasonu ise 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında, TCDD’ye bağlı  Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir.

c) Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

d) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri  ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.),

e) İstisna kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli kimlik ve/veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracaklar,  istenildiğinde kolluk kuvvetlerine göstereceklerdir.

f) Sokağa çıkma yasağı süresince sağlık personeli  başta olmak üzere görevli tüm kamu çalışanları  ile istisna kapsamındaki kurum ve kuruluş ve işletmeler personelinin  görev yerleri, görev süreleri ve ikametinden görev yerine gidiş-dönüş haricinde sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal edici davranışta bulunmamalarına,

g) Çiçek satışı ve depolaması yapan işyerlerine satış yapmamak kaydıyla, günlük bir saatliğine işyerindeki canlı çiçeklerin bakımını yapmak üzere izin verilmesine,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

 

Oy birliği ile karar verildi.