Geri Duyurular / Detay

Kurtuluş mahallesi Ilıman mevkii Kentsel Dönüşüm Alanı 1/1000 UİP değişikliği askı ilanı hk.

19 Eylül 2019

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Duyuru Konusu : Kurtuluş mahallesi Ilıman mevkii Kentsel Dönüşüm Alanına ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği askı ilanı.

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kurtuluş mahallesi Ilıman mevkii Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik işlemi sonucu,  07/12/2018 tarih ve 195 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2019 tarih ve 921 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

19.09.2019 tarihinden itibaren 1(bir) ay süreli askı ve ilana alınmış olup, 21.10.2019 tarihine kadar askıda kalacaktır.

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 19.09.2019 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 21.10.2019 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.