Geri Duyurular / Detay

01.07.2019 Tarihli Meclis Gündemi

26 Haziran 2019

Belediyemiz Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine  istinaden 01.07.2019 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

1- Açılış ve yoklama.

2- Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.

3- Yıldız Mahallesi 113 ada 238 parsel 1.709,73 marsanın satışı hk.
4- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1709 ada 1 parselde bulunan alanın, Gazipaşa Mahallesi 155101 ada 1 parsel ile hisse oranında takasının yapılması hk.
5- Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinin ziyaret saatlerinin belirlenmesi hk. 

6- Uruş Mahallesindeki kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları için Bilirkişi seçimi hk.
7- 25. Uluslararası Beypazarı Festivali hk.
8- Tarihi ve kültürel değerleri ile tanınan ve çok sayıda yerli yabancı turisti ağırlayan, ilçemizde turizm yoğunluğunun yaşandığı İrfan Gümüşel Caddesinden başlayarak Demirciler Sokak, Alaaddin Sokak ve tarihi çarşımızın diğer sokaklarında ilçe turizmine katkı sağlanması ve ticari faaliyet alanlarının belirlenmesi hk. (Komisyon raporu)
9- Sosyal denge tazminatı ile ilgili sendikayla sözleşme yapmak üzere meclis kararı alınarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hk. (Komisyon raporu)
10- Hacıkara Mahallesi Mevlana Celalettin Caddesi üzerinde bulunan Namazgaha isim verilmesi hk. (Komisyon raporu)
11- Gazipaşa Mahallesi 553 ada üzerinde bulunan mevcut imar planında İlçe Tarım Müdürlüğü (Resmi Bina) olarak ayrılan alanın Üniversite alanı olarak imar planı değişikliği yapılması hk. (Komisyon raporu)
12- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 143, 144, 145, 146, 980, 1649, 611, 612 adalarda plan değişikliği yapılması hk. (Komisyon Raporu)
13- Belediyemizin borç durumu hk. (Komisyon raporu)
14- Ayvaşık Mahallesinde bulunan ve Oğuzkent olarak anılan bölgenin ayrı bir mahalle,  Hacıkara Mahallesinin de 2 veya 3‘e bölünerek ayrı mahalle oluşturulması hk. (Komisyon raporu)