Geri Duyurular / Detay

10.06.2019 Tarihli Meclis Gündemi

30 Mayıs 2019

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin "Meclisin ilk toplantısı" Başlıklı 5.Maddesine  istinaden 10.06.2019 Perşembe günü saat 18:00' da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.

3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme alınabilecek konular.
4- Belediyemiz ambleminin değiştirilmesi. (Komisyon raporu)
5-Hacıkara mahallesinin bölünmesi, Oğuzkent olarak anılan bölgenin farklı bir mahalle olması hk.(Komisyon raporu)
6-Gazi Gündüzalp iş merkezinde bulunan kulenin statik ömrü hk.(Komisyon raporu)
7-Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Ayvaşık Mah.155013 ada 3 nolu 1.999,87 m2'lik arsa vasıflı taşınmaz ile 155015 ada 6 nolu 1981,69 m2'lik arsa vasıflı taşınmazın kat karşılı inşaat yöntemi ile satışı veya doğrudan satışı hk.

8-İlçemiz Gürsöğüt Mah. 4297 Parsel 283,00 m2 arsanın satışı hk. (Belediyemize ait 4297 parsel üzerindeki evin maliki tarafından satın alınma talebi.)

9-İlçemiz Ayvaşık Mah. 1263 Ada 1 Parselde 595,00 m2 hissenin tahsisi hk. (1263 ada 1 parseldeki belediyemize ait 595,00 m2 hissenin dini hizmetlerde kullanılmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi.) 
10-İlçemiz Kurtuluş Mah. 143,144,145,146,980,1649,611,612 Adalarda Plan değişikliği hk. (İmar ve şehircilik Müdürlüğümüzün yaptığı incelemede mevcut imar planı ile hali arazideki yapılaşmanın örtüşmediği; imar planında ayrık nizam olarak ayrılan bölgenin mevcutta bitişik olarak yapılaştığı ve bu durumun ayrık nizam olan yapılaşma şartının bitişik nizam olarak plan değişikliği yapılması.)