Geri Duyurular / Detay

02.05.2019 Tarihli Meclis Gündemi

27 Nisan 2019

Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden 02.05.2019 Perşembe günü saat 18:00' da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.

3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme alınabilecek konular.
4- Kurtuluş Mahallesi 992 ada 19 parselde belediyemize ait 19,58m2 hisseli arsanın satışı hk. 
5-Çiftçi mallarını koruma meclisine üye seçimi hk.
6-2018 Mali Yılı Kesin hesap hk.
7-Ayvaşık Mahallesi 155010 ada 1 nolu  10.776,73 m2 lik parsel, Ayvaşık Mahallesi 155013 ada 1 nolu 15.400,33 m2 lik parsel,  Ayvaşık Mahallesi 155014 ada 1 nolu 18.611,05 m2lik arsa vasıflı taşınmaz  ve Ayvaşık Mahallesi 155018 ada 3 nolu 2.089,00 m2 arsa vasıflı taşınmazların kat karşılığı inşaat yaptırılması yöntemi ile  satışının yapılması hk.