Geri Duyurular / Detay

Ayvaşık Mah. 400 ada 19 nolu parselasyon ilanı

08 Nisan 2019

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Duyuru Konusu                       :Ayvaşık Mah. Parselasyon Planı                                                                                         

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 400 ada 19 nolu parsel İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99019 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

07.01.2019 tarih ve 03 sayılı ve 24.12.2018 tarih ve 334 sayılı Belediye Encümen Kararları ve 21.03.2019 tarih ve 432 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 08/04/2019 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.

 

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 08/04/2019 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 08/05/2019 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.