Geri Duyurular / Detay

Ayvaşık mahallesi 1848 ada 14 nolu parsel 1/1000 Uygulama İmar planı değişikliği ask ilanı hk.

08 Mart 2019

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık mahallesi 1848 ada 14 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik işlemi sonucu,  04/10/2018 tarih ve 145 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

07.03.2019 tarihinden itibaren 1(bir) ay süreli askı ve ilana alınmış olup, 07.04.2019 tarihine kadar askıda kalacaktır.

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 07.03.2019 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 07/04/2019 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.

 

  Merve GÜNGÖR                                                                           Ali IŞIK

Belediye Şehir Plancısı                                                            Beypazarı Belediyesi

                                                                                                  Başkan Yardımcısı