Geri Duyurular / Detay

Başağaç mahallesi 848 ada 1 parsel imar planı değişikliği askı ilanı

22 Ocak 2019

 

                 T.C.

            BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

                                         İNTERNET İLAN DUYURU FORMU

 

                                                                                                                      Tarih:22/01/2019

 

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Duyuru Konusu                   : Başağaç mahallesi 848 ada 1 parsel                                                  1/1000 ölçekli UİP değişikliği askı ilanı.

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Başağaç mahallesi 848 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik işlemi sonucu,  03/09/2018 tarih ve 130 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2018 tarih ve 1976 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

22.01.2019 tarihinden itibaren 1(bir) ay süreli askı ve ilana alınmış olup, 22.02.2019 tarihine kadar askıda kalacaktır.

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 22.01.2019 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 22/02/2019 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.