Geri Duyurular / Detay

02.01.2019 Tarihli Meclis Gündemi

28 Aralık 2018

Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden 02.01.2019 Çarşamba günü saat 18:00' da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.

3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme alınabilecek konular.
4-İlçemizde bulunan ve Belediyemiz tarafından yapılarak hizmete açılan parkların isimlendirilmesi hk.(Komisyon raporu)
5-Kurtuluş, Gazipaşa ve Hacıkara mahallelerinde imar planı değişikliği yapılması hk.(Komisyon raporu)
6-113 ada 3 parselde yer alan yeşil alanın 992 ada 1,2,3,4,14,15,17 parsellere taşınması, 113 ada 3 parselin ise Resmi Kurum alanı olarak imar planı değişikliği yapılması hk.(Komisyon raporu)
7-Gazipaşa Mahallesi 155008 ada 5 parselde bulunan Sosyal Hizmetlerde (Sevgi evi, Aşevi, Yardımlaşma vb.) kullanılacak binaya bu hizmetleri kapsayan bir isim konulması hk.(Komisyon raporu)
8-Belediyemiz ve karayolları 43. Şube Şefliği ile birlikte sinyalizasyonların yeniden gözden geçirilmesi ve yeşil dalga sisteminin uygulanması  hk.(Komisyon raporu)
9-İlçemiz Mahallelerinden Adaören, Akçakavak, Dibecik ve Şehitler Mahallelerinin alt ve üst yapı sorunları hk.(Komisyon raporu)
10-Beypazarı’mızın Turizm açısından başlıca eksikliklerinin araştırılması ve yine İlçemizin Turizm bölgesi olan Demirciler sokak esnaflarının sorunlarının araştırılması hk.(Komisyon Raporu)
11-Gagauzya Özerk Cumhuriyetinde Beypazarı Belediyesi olarak kalıcı bir eserin yapılması hk.(Komisyon raporu)
12-Kadro iptal ve ihdası hk.
13-Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi hk.
14-Zabıta Personeli Fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hk
15-.Meclis Üyesi Başkan yardımcısı ödeneği hk.
16-Meclis Üyeleri Huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi hk.
17-.Mahmutlar Mahallesi3156 Parselin (104 m2 arsa) satışı hk.
18-Saray Mahallesi 112 Ada 14 Parsel 221,05 m2 arsanın satışı hk
19-.Hacıkara Mahallesi 113 Ada 3 Parseldeki 853,01 m2 hisse ile Kurtuluş Mahallesi 1708 Ada 3 Parsel B blok 2. kat 5 nolu dairenin trampası hk.
20-Beytepe Mahallesi 1437 Ada 8 nolu Parselin satışı hk
21-.Belediyemize ait gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması hk.
22-.Kamulaştırma yöntemiyle takas hk.
23-Kayabükü Mah118 ada 38 parsel 1448,40 m2 arsa satışı hk.
24-Kırgız Cumhuriyeti 24 nolu OŞ-KARAKULCA Belediyesi  ile kardeş şehir olması hk.
25-Denetim Komisyonu Üyelik seçimi hk.
26-Cumhuriyet Mahallesi 271 Ada 20 Parseldeki Belediyemize ait 48 m2 hissenin satışı hk.