Geri Duyurular / Detay

Bağözü Mah. 99018 nolu Parselasyon Planı

26 Aralık 2018

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Bağözü Mahallesi 106/1, 107/1,2, 109/1,2,3, 112/1,2,3,4,5,6, 113/1,2,3, 114/1,2 nolu ada parseller, İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99018 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

22.10.2018 tarih ve 261 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 13.12.2018 tarih ve 2758 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 26/12/2018 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.

 

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 26/12/2018 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 26/01/2019 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.