Geri Duyurular / Detay

Kırşeyhler Mahallesi 4861 parsel metruk yapı yıkım

18 Mart 2020

Duyuru İçeriği : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kırşeyhler Mahallesi  0/4861 parsel deki yapının malikleri ekli listedeki mülkiyet sahipleri adına kayıtlı olup müdürlüğümüz teknik ekibince yerinde yapılan incelemeler sonucunda can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tehlikeli yapı durumuna geldigi tespit edilmiştir.

Riskli yapının biran önce güvenlik önlemleri alınarak tehlikeli durumun giderilmesi gerekmektedir. Giderilmediği takdirde Belediyemiz tarafından yıkım işlemleri başlatılacaktır.

10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazate Madde-12-:3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları değişmiş olup ; ‘’Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.

Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan İdarenin internet sayfasında 30 gün süre ‘’ süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacı ile oturanlara da ayrıca tahliye icin tebligat yapılır.

Tebligatı ilanına mütakip 30 gün geçmemek üzere ilgili İdarece belirlenen süre icçinde yapı sahibi tarafından tehlike durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri Beldediye veya Valilikçe yapılır ve masraf %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir’’ denildiğinden 18/03/2020 tarihinden itibaren 30 gün süreli ilan edilecektir.

 

            Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediyesi Başkanlığı resmi internet sayfasında 18/03/2020 tarihinde yayınlanmaya başlamış olup , 18/04/2020 tarihine kadar yayınlanmaya devam edecektir.