Geri Duyurular / Detay

99017 nolu Parselasyon planı askı ilanı

30 Kasım 2018

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı  : 23724375-                                                                                                    …./11/2018

Konu:  99017 nolu Parselasyon planı

askı ilanı.

 

 

İ L A N

                                                     

                                                                                    

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi 104 ada 90, 103 ve 104 nolu parselle ve 1625 ada 1 nolu parseller, İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99017 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

 

24.09.2018 tarih ve 231 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 15.11.2018 tarih ve 2486 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 30/11/2018 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.

 

İş bu tutanak İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Zabıta Müdür Vekili tarafından hazırlanarak imza altına alınmıştır.