Geri Duyurular / Detay

Beytepe mahallesi 1437 ada 8 parsele ait 1/1000 KAUİP değişikliği askı ilanı

12 Temmuz 2018

  T.C.

            BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İNTERNET İLAN DUYURU FORMU

 

                                                                                                                      Tarih:…./07/2018

 

 

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

 

Duyuru Konusu                   : Beytepe mahallesi 1437 ada 8 parsele ait 1/1000

 

                                                KAUİP değişikliği askı ilanı.

 

 

 

Duyuru İçeriği                      : Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik işlemi sonucu,  02/04/2018 tarih ve 63 sayılı UİP-814,61 PİN Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 471 sayılı kararı ile onaylanmıştır

 

12.07.2018 tarihinden itibaren 1(bir) ay süreli askı ve ilana alınmış olup, 12.08.2018tarihine kadar askıda kalacaktır.

 

 

 

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 12.07.2018 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup, 12/08/2018 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.