Geri Duyurular / Detay

04.08.2020 Tarihli Meclis Gündemi

29 Temmuz 2020

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye çalışma yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  04.08.2020 Salı günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 ve 1853 adalar (Akropol) saçak seviyelerinin belirlenmesi hk.
5-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 ve 4 parseller saçak seviyelerinin belirlenmesi hk.
6-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1841 ve 1422 adalar saçak seviyelerinin belirlenmesi hk.
7-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Azmak Mevkii ve Akyazı Mevkii 1722 ada 1 parselde saçak seviyelerinin belirlenmesi hk.
8-İlçemiz Kozalan Mahallesi 113 ada 345, 346, 347, 348 parseller imar planı hk.
9-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1329 ada imar planı değişikliği hk.(Çekme Mesafesi)
10-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 606 ada 2, 3 ve 8 parsellerde imar planı değişikliği hk.
11-İlçemiz Gürsöğüt Mahallesi 4296 parsel 62,00 m2'lik arsanın satışı hk.
12-İlçemiz Gürsöğüt Mahallesi 4181 parsel 102,00 m2'lik arsanın satışı hk.
13-İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 102 parsel üzerinde bulunan konağın Ankara Kulübü Derneğine tahsisinin kaldırılması ve tadilat, tamirat, bakım ve onarım işlerinin yapılmak kaydıyla kiraya verilmesi hk.
14-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155031 ada 1 parseldeki Belediyemize ait 620,86 m2 hissenin hissedarlara satışı hk.
15-UNESCO kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  Tarihi Kent Yönetim Planı Protokolü imzalanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.
16-İlçemiz Başağaç Mahallesi saçak seviyelerinin belirlenmesi için imar planı değişikliği yapılması hk.(Komisyon Raporu)
17-İlçemiz Hacıkara Mahallesi Sanayi Alanı ve Kurtuluş Mahallesi 992 ada 1, 2, 3, 4, 14, 15 ve 17 parsellerin imar planı değişikliği yapılması hk.(Komisyon Raporu)
18-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1626 ada 1 parselde plan tadilatı yapılması hk.(Komisyon Raporu)
19-Su abonesi olmayan atık su sistemine dahil meskenler için Çevre Temizlik Vergisi Gruplarının belirlenmesi hk.(Komisyon Raporu)