Geri Duyurular / Detay

356/4 Yıkım Kararı

22 Temmuz 2020

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Beytepe Mahallesi, 356 ada 4 nolu parseldeki metruk binanın '' genel güvenlik ve asayiş '' bakımından tehlike arz ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Belediyemize bildirilmiştir.

        Söz konusu 15.06.2020 tarih ve 300 sayılı dilekçeye istinaden Belediyemiz teknik ekibince yerinde yapılan incelemeler neticesinde binanın metruk olup kullanılmaya elverişli olmadığı tespit edilmiştir.       

        Belediye Encümeninin 06.07.2020 tarih ve 400 sayılı kararı gereği metruk yapının yıkımına karar verilmiş olup, tebligatı ilanına müteakip 30 gün içinde yapı sahipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkılması gerekmektedir. Tehlikenin giderilmemesi veya yıkım işlerinin yapılmaması durumunda belediyemiz veya valilikçe yıkım işlemi yapılacak ve %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

        Bilgilerinize rica ederim.