Geri Duyurular / Detay

Anız Yangınları

30 Haziran 2020

İlçemiz hudutlarında hububat hasadının başladığı bu günlerde Ankara İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı gereğince anız ve benzeri atıkların yakılmasının yasak olduğu, yasağa uymayanlara 2872 Sayılı Çevre Kanunun ilgili maddeleri ile 6831 Sayılı Orman Kanunun ilgili cezai müeyyidelerinin uygulanacağı, ayrıca orman sınır bitişiğinde bulunan kuru tarım yapılan arazilerde hasadı müteakip derhal orman sınırı ile arasında 20 metre emniyet bandı oluşturacak şekilde 'toprak işlemesi' yapılması hususunun çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza duyurularak bilgilendirilmeleri ve gerekli önlemlerin alınması hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.